Live Day Trader

SIACOIN 45 % HIKE & NEXT ? SIACOIN SC PRICE PREDICTION #XRPNEWS #LiveDayTrader 13 OCT 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

MCO (CRYPTOCOM) 28% HIKEMCO (CRYPTOCOM) PRICE PREDICTION #Cryptocom #LiveDayTrader 13 OCT 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

TOP 5 ALTCOINS BIG MOVING LAST 24 HRHYCON #SIACOIN #LiveDayTrader 13 OCT 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

RIPPLE XRP NOW SUPPORT BRD WALLET ? RIPPLE XRP PRICE PREDICTION #XRPNEWS #bitcoin #LiveDayTrader

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

CHAINLINK UP TO 10 USD ? CHAINLINK PRICE PREDICTION #XRP #LiveDayTrader 13 OCT 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

VECHAIN VET NOW LISTED BITTREX ? VECHAIN PRICE PREDICTION #RIPPLE #LiveDayTrader 13 oct 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

DIGIBYTE DGB 16% HIKE | NEXT MOVIE ? DIGIBYTE DGB PRICE PREDICTION #LiveDayTrader 12 oct 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

QTUM HARD FORK ACTIVATED | QTUM COIN PRICE PREDICTION #LiveDayTrader 13 OCT 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

RAVENCOIN RVN BUY NOW? 22% HIKE THIS WEEK #RAVENCOIN NEWS #LiveDayTrader 13 OCT 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more

POLONIEX EXCHANGE DELISTING SOME TOKENS OR COINS #BITCOIN NEWS #LiveDayTrader 13 oct 2019

Live Day Trader (note) no voiceonly straight point Note – Bu kanal yalnız təhsil və rəy məqsədləri üçün və maliyyə məsləhət deyil. Please Support small tips : Btc : 1JL5qEDZt8wHQxghL9gzjhJorbi9ULLUr1 Xrp : rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh (Tag 105104297) xrp Doge : D8QQQPJuxpyWjurfr7dn8NZojLA6Y9PWd9 Vet : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 Npxs : 0xb8290d949e43f3caa89dc831c3fa6d5e9df4cfc0 ————————————————————————— My channel includes discussion about ... Read more